Viktig info fra styret

 • Vestbyen skal arrangere følgende stevner i nærmeste fremtid.
  LÅMØ kvalik I, fredag den 11.12.2015, kl. 20.00 (årsklasse 2005 eller eldre), NB! Siste mulighet til å melde seg på lørdag den 5.11.
 • Juleavslutning med klubbmesterskap FOR ALLE fredag den 18.12.2015 kl. 20.00 – Årets høydepunkt, mer info kommer senere.
 • LÅMØ II fredag den 08.01.2016 kl. 20.00, (årsklasse 2005 eller eldre)
 • I forbindelse med stevnene så er det behov for hjelp fra 8-10 stk fra kl. 19.00. Tidtakerutstyr, stoler og vendeplater skal bæres opp fra kjelleren og settes ut i svømmehallen kl. 20.00. Rydde alt på plass etter stevnet. Svar på denne mailen om du kan tenke deg å bidra.
 • Det arrangeres foreldremøte på Heimdal vg. skole den 13. januar. kl. 18.00.
  Tema blir miljø, terminliste, trenerkabal, sommerleir. Saker kan meldes inn til styret.
 • Årsmøtet avholdes 16. mars 2016 kl. 18.00 på Heimdal vg. skole
 • Tidligere meldte endringer på treningskontingenten gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
  A-gruppa: kr. 3500,- pr semester
  B-gruppa: kr. 3200,- pr. semester
  C-gruppa: kr. 2750,- pr. semester
  D-gruppa: kr. 2450,- pr. semester
  E-gruppa (Delfin): kr. 2450,- pr. semester

Utmelding fra svømmegruppene skal skje skriftlig til styret (styret@vestbyentrondheim.no) med kopi til trener. Frist for utmelding er henholdsvis 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Fortsatt begrenset tilgang til svømmehallen

Vi minner også om at det fortsatt er begrenset adgang til svømmehallen. Kun foreldre/foresatte med barn på de laveste gruppene (E og D) har adgang til hallen under barnas treninger fra mandag til torsdag. Hallen er imidlertid åpen for alle under fredagstreningene, ministevner og andre stevner eller arrangement. Foreldre som har barn med spesielle behov kan være i hallen etter avtale med trener. Det er viktig at trenerne får ha full fokus på barna/svømmerne og den jobben de skal gjøre. All kontakt med trener bør derfor foregå før eller etter treningsøkta eventuelt pr. mail eller telefon utenom treningene.

 Styret