[custom_headline type=”left, center, right” level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”true”]Styret i Vestbyen Svømming [/custom_headline]Styret administrerer all vår aktivitet og har som formål å bidra til både god organisasjon, trivsel, kvalitet og utvikling i klubben.
Trenerne og svømmerne har egen representant i styret.
Styret kan kontaktes på styret@vestbyentrondheim.no

Vi har i dag rundt 650 aktive medlemmer, ca 80 av dem er aktive i treningsgruppene A, B, C, D og E. De resterende deltar på svømmekurs i regi av klubben. Våre dyktige trenere sørger for godt nivå i alle gruppene.
En oversikt over trenere finner du her

Vi satser også aktivt på å utdanne dommere og har en stor dommerstall som er til hjelp ved alle stevner i regi av Vestbyen. Dommerne lånes også ut til andre stevner i svømmekretsen. Klubben har jevnlig behov for nye dommere for å kunne arrangere stevner på en forsvarlig måte. Les mer om Svømmeforeldre som dommere her.
Ønsker du å bli dommer ta kontakt med styret@vestbyentrondheim.no

Styret i Vestbyen IL Svømming 2020/ 2021

Verv Navn E-post
Styreleder Jarle Nor Send e-post
Nestleder Øystein Handberg Send e-post
Styremedlem Tone Iren Nordvåg Torske Send e-post
Styremedlem Eli Marie Gustafsson Send e-post
Styremedlem Atle Helland Send e-post
Styremedlem Kjetil Berg Send e-post
Styremedlem Harald Christian Langaas Send e-post
Varamedlem Vaina Renate Lervik Indergård Send e-post

Andre verv og oppgaver:

Svømmeskoleansvarlig: Tine Marie Bekkavik Husenes, tlf: 924 99 078, e-post

Barneidrettsansvarlig: Dagfinn Bell
Lisensansvarlig:
Medlemsansvarlig:
Påmeldingsansvarlig: Øystein Handberg

Kafeansvarlig: NN
Webansvarlig: NN

Ansvarlig for politiattest: Tine Marie Bekkavik Husnes, tlf: 924 99 078

Medlemmer i råd og utvalg

Kontrollkomiteen
Eva Bekkavik
Øystein Moldsvor

Valgkomiteen 
Heidi Myklebost
Silje Christensen
Juan Barrera
Jørgen Sæther (vara)


Sportslig utvalg
Jarle Nor (styret)
Atle Helland (styret)
Darijan Milojkovic (hovedtrener)
Tine B. Husnes (SSA)
Trenerrepresentant
Svømmerepresentant

Økonomiutvalg
Atle Helland (styret)

Stevne og utstyrskomite
Øystein Handberg (styret)
Heidi Myklebost
Tore Samdahl

Velferdskomite
NN

Medlem av Sør-Trøndelag svømmekrets sitt styre:
Mona Tangstad (styremedlem)