Styret i Vestbyen Svømming


Styret administrerer all vår aktivitet og har som formål å bidra til både god organisasjon, trivsel, kvalitet og utvikling i klubben.
Trenerne og svømmerne har egen representant i styret.
Styret kan kontaktes på styret@vestbyentrondheim.no

Vi har i dag rundt 650 aktive medlemmer, ca 80 av dem er aktive i treningsgruppene A, B, C, D og E. De resterende deltar på svømmekurs i regi av klubben. Våre dyktige trenere sørger for godt nivå i alle gruppene.
En oversikt over trenere finner du her

Vi satser også aktivt på å utdanne dommere og har en stor dommerstall som er til hjelp ved alle stevner i regi av Vestbyen. Dommerne lånes også ut til andre stevner i svømmekretsen. Klubben har jevnlig behov for nye dommere for å kunne arrangere stevner på en forsvarlig måte. Les mer om Svømmeforeldre som dommere her.
Ønsker du å bli dommer ta kontakt med styret@vestbyentrondheim.no

Styret i Vestbyen IL Svømming 2018/ 2019

Verv Navn E-post Telefon
Svømmeskole Tine Marie Bekkavik Husnes Send e-post 924 99 078
Styreleder Dagfinn Bell Send e-post 418 09 945
Nestleder Heidi Myklebost Send e-post 930 28 204
Kasseres Berit Grundstad Send e-post 452 76 213
Styremedlem Herborg Haugen Send e-post 951 45 850
Styremedlem Robert Jensen Send e-post 481 15 989
Styremedlem Øystein Handberg Send e-post 992 17 200
Varamedlem Atle Helland Send e-post 947 91 607

Andre verv og oppgaver:

Barneidrettsansvarlig: Dagfinn Bell
Lisensansvarlig: Heidi Myklebost, tlf: 930 28 204
Medlemsansvarlig: Berit Grundstad, tlf: 452 76 213 og Heidi Myklebost, tlf: 930 28 204
Oppmann/påmeldingsansvarlig: Frode Selvik, tlf: 926 32 277 og
Øystein Handberg, tlf: 992 17 200

Kafeansvarlig: Herborg Haugen: tlf: 951 45 850
Webansvarlig: Dagfinn Bell, tlf 418 09 945

Ansvarlig for politiattest: Tine Marie Bekkavik Husnes, tlf: 924 99 078

Medlemmer i råd og utvalg

Kontrollkomiteen
Juan Barrera
xxxxxxx

Valgkomiteen 
Mona Tangstad (medlem)
Marit Helene Valslag (medlem)
Kjetil Berg, (medlem) 
Frode Selvik (vara)

Sportslig utvalg
Dagfinn Bell (styret)
Darijan Milojkovic (hovedtrener)
Tine B. Husnes (SSA)
Trenerrepresentant
Svømmerepresentant

Økonomiutvalg
Atle Helland (styret)

Stevne og utstyrskomite
Robert Jensen (styret)
Heidi Myklebost (styret)
Tore Samdahl
Frode Selvik

Velferdskomite
Herborg Haugen (styret)

Medlem av Sør-Trøndelag svømmekrets sitt styre:
Robert Jensen (styremedlem)
Mona Tangstad (vara)