Politiattest

Politiattest er obligatorisk i norsk idrett.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal ha politiattest. Vestbyen IL Svømming  krever derfor politiattest av alle trenere, instruktører og andre som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Informasjon om politiattest for idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund finner du her. 

Søknad om politiattest på nett utføres her
Bekreftelse på formål som legges ved søknaden og underskrives av ansvarlig for politiattester i klubben finner du her.
Er du under 18 år så må en foresatt skrive under søknaden før den sendes inn.

Prosedyre for politiattest i Vestbyen IL Svømming:

  • Styret har oppnevnt Tine Bekkavik Husnes som ansvarlig politiattester i klubben. Styrets leder er vararepresentant. 
  • Bekreftelse på formål med politiattest fylles ut og underskrives av ansvarlig for politiattester. Bekreftelsen legges ved politisøknaden. 
  • Attest som er utstedt av politiet sendes direkte til den enkelte søkeren. 
  • Politiattest SKAL fremvises for Tine Bekkavik Husnes, eller styrets leder. Selve attesten beholdes av søkere.
  • Opplysninger om hvem som har politiattest og dato for gyldig politiattest blir registrert i klubbadmin.
  • Vestbyen IL Svømming gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Alle i Vestbyen som trenger politiattest er selv ansvarlig for å søke om dette. Søknad om politiattest på nett utføres her