Lisens – Norges Svømmeforbund

Vi minner om at hver enkelt må sørge for at lisens for blir betalt til Svømmeforbundet. Det er krav om at lisens er betalt før man stiller på stevner.

Fra og med fredag 19. desember 2014 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2015.
Ingen får tilsendt giro.

Norges Svømmeforbund har inngått avtale med Idrettens Helsesenter og Gjensidige, og forbedret forsikringsdelen i lisensen.
Andre forbund som benytter Idrettens Helsesenter er fotball, håndball, friidrett, sykkel, ski, ishockey, basket, skøyter, roing, skiskyting og rugby.
Gjensidige tar også over Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

Lisens betales til konto nr.  7874.06.70025
Husk korrekt kid nummer (kontakt styret hvis du ikke kjenner ditt nummer)

Lisenssummer 2015
Forbedrede vilkår gir dyrere lisens – priser for 2015:
Lisenssummer 2015 er som følger (uendret for 10-12 års lisens, kr. 100,- mer på grunnlisens og 300 kr mer på utvidet lisens):
Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2003, 2004 og 2005 – forsikret gjennom NIF sin Barneidrettsforsikring)
Kr 600,- for grunnlisens (utøvere født 2002 og tidligere)
Kr 900,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs utøvere født 2005 og tidligere)

Kid-nummer:
De som betalte lisens for klubben i 2014 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2015.
Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003.


Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med fredag 19. desember 2014 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2015.
Ingen får tilsendt giro.


Nye utøvere

Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata” på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Slik det har vært siden august 2011:
Alle klubber har en person som er registrert som ”Lisensansvarlig”.
Denne personen logger seg inn personlig via SportsAdmin – deretter kan man gjøre alt som man har gjort tidligere. Hvis noen klubber ikke har registrert lisensansvarlig, så ta kontakt med NIF sin klubbsupport, som hjelper dere; tlf 03615.

 

Forsikringsvilkår (trykk for å se detaljer)
Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse.
Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag/treningsdag.

Melde fra om skade
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg “meld skade på person”.
Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483. Registrering og behandling skjer med det samme. Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

Spørsmål
Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if – tlf 6784 0470.
Du kan registrere skaden pr telefon, evt kan du melde inn via internett.
Registrering av lisensansvarlig: NIF sin klubbsupport, 03615 – klubbsupport@idrettsforbundet.no
Kontaktperson i Norges Svømmeforbund: Tor Arne Volden, 99 100 454 – tor.arne@svomming.no.