ornulf-7Det hele startet med stiftelsen av Sportsklubben Ørnulf på Ilsvikøra 6.april 1921. Politisk uenighet i idrettsmiljøet førte til at den ble til to klubber noen år senere: SK Ørnulf, der medlemmene var mer radikale politisk, og Vestbyens IL, som ble tilsluttet Arbeidernes idrettsforbund (AIF), som var blitt stiftet i 1924. Industrialiseringa hadde skapt en stor arbeiderklasse, og i Trondheim var det flere store arbeideridrettsklubber. Det var Østbyens IL, Sydbyens IL og Vestbyens IL. Medlemmene fra Vestbyens IL kom hovedsakelig fra Ila og Ilsvikøra. Idrettsbane og klubbhus ble tidlig ordnet med enkle midler ovenfor Ilsvikøra.

Etter 2. verdenskrig gikk de to klubbene igjen sammen i én klubb i det nystiftede Norges Idrettsforbund, da med navnet Vestbyens Idrettslag. I dag bruker vi bare Vestbyen.

Klubben bestod av mange idrettsgreiner og hadde mange medlemmer. Utøvere fra Vestbyen deltok i bl.a.: friidrett, ski, sykkel, fotball, handball, og ikke minst svømming. Byens badestrand hadde jo vært i Ilsvika. På Skansen var det før krigen bygd et stort sjøbadeanlegg med stupetårn og tribuner.

TrondhjemIlsvikenEtter at Sentralbadet sto ferdig i 1959, fikk svømmeavdelinga et oppsving.
Med innendørstrening året igjennom fikk Vestbyen IL flere norgesmestere i svømming.
Vestbyen IL Svømming flyttet virksomheten fra Sentralbadet og til Husebybadet da det ble åpnet først på 1980-tallet. Nytt rekrutteringsområde ble nå Heimdal/Kolstad/Kattem og videre mot Tiller, Klæbu og Melhus. Dette er områder med mange barn og unge.

Kombinasjonen med trening i Husebybadet og idrettslinja ved Heimdal Videregående Skole er god tilbud til svømmere som ønsker å satse ekstra på svømming.

Vestbyen Idrettshus, som er Vestbyen ILs klubbhus, ble reist på Hammersborg like under Blyberget rundt 1970. Huset ligger rett ved Hammersborg kunstgressbane, fotballavdelingens trenings- og kamparena.

Vestbyen IL er i dag en klubb med solid økonomi, stort klubbhus, egen kunstgressbane på Hammersborg og gode treningsmuligheter i Husebybadet.
Rekrutteringa til klubben er god, og framtida ser lys ut.