Forsikring av svømmerne

Svømmerne i Vestbyen er forsikret gjennom Norges Svømmeforbund
Forsikringen dekker ulykker på trening eller stevner og på vei til og fra trening eller stevner
Forsikring utover dette må hver enkelt sørge for selv (reiseforsikring, tyveriforsikring e.l.)

Les mer om forsikringen her