Café le Swim, vår klubbkafé

 

Cafe Le Swim er en kafe som er basert på dugnadsarbeid fra svømmeforeldrene.

Sted: Husebybadet, gangen utenfor svømmehallen.
Lørdager og søndager: kl 1030-1530.

Alt som trengs til kafedriften ligger nede på Vestbyenrommet i 1. etg.

Plakater settes opp strategisk i gangen. Bord og stoler finner dere i rommet ved siden av kjøkkenet i 2. etg.
Ta med smør til smøring av vaffeljern. Ikke bruk formfett siden det reduserer holdbarheten til vaffeljernet. Kost og vask gulvet, samt kast søppel etter endt arbeidsøkt.

Kassen gjøres opp hver gang, og det skal til enhver tid ligge kr. 500,- i vekslepenger i kassen. Det skal skives under på kvitteringsboken og på eget kassaoppgjørsskjema som ligger i skapet sammen med kvitteringsboken. To stk. skal signere. Kvittering og kassaoppgjørsskjema legges i skapet eller leveres til Herborg Haugen eller Berit Grundstad.

Pengene settes inn på konto 0530.29.75282, med info om hvilken kafevakt det gjelder (dag og dato).

All bytting av vakter skal skje  innbyrdes, og skal i tillegg meldes pr. e-post eller telefon til kafeansvarlig: Herborg Haugen (tlf: 95145850, herborg.haugen@gmail.com) eller  Berit Grundstad (tlf: 45276213, berit_grundstad@msn.com)

Skulle ikke oppsatt dato for kafedugnad passe, MÅ dere selv sørge for å bytte vakt. Et godt tips er å være tidlig ute, erfaring tilsier at det kan være vanskelig å få bytte vakt bare noen dager/timer før oppsatt vakt.

Uken før oppsatt vakt får dere en påminnelse pr. SMS. Nøkkel til Vestbyenrommet får dere ved å henvende dere til badevakten i resepsjonen den dagen dere har vakt. Etter endt vakt leveres nøkkelen i resepsjonen.

Cafe Le Swim er en kafe som er basert på dugnadsarbeid fra svømmeforeldrene i klubben. Vi vil på forhånd takke alle foreldre/foresatte for en kjempeinnsats på kafedugnaden fremover.

Spørsmål rettes til Herborg Haugen (tlf: 95145850, herborg.haugen@gmail.com) eller  Berit Grundstad (tlf: 45276213, berit_grundstad@msn.com)

Skjema for kasseoppgjør finner du her