Café le Swim – vår klubbkafé

Cafe Le Swim er en kafe som er basert på dugnadsarbeid fra svømmeforeldrene.

Sted: Husebybadet 2.etasje
Tid: Lørdager/søndager, kl. 10:30 – 15:30

Alt som trengs til kafedriften (info + utstyr) finner dere i skapet nede på Vestbyenrommet, 1. etg. Husebyhallen. Plakater settes opp strategisk i gangen. Bord og stoler finner dere nede på Vestbyenrommet i 1. etg.

Ta med smør til smøring av vaffeljern.
Kost og vask gulvet, samt kast søppel etter endt arbeidsøkt.

Kassen gjøres opp hver gang. Det skal skives under på eget kassaoppgjørsskjema som ligger i en perm i skapet sammen med pengeskrinet. To stk. skal signere. Kassaoppgjørsskjema legges i skapet eller leveres til kafeansvarlig.

Pengene fra salget betales inn på Vipps: 537088 (Vestbyen IL Svømming – Butikk) under Cafe Le Swim –  «Annet», med info om hvilken kafevakt det gjelder (dag og dato).

  • All bytting av vakter skal skje innbyrdes, og meldes via e-post eller sms til kafeansvarlig.
  • Uken før oppsatt vakt vil du få tilsendt ei påminning om vakta på SMS.

Nøkkel til Vestbyenrommet får dere ved å henvende dere til badevakten i resepsjonen den dagen dere har vakt. Etter endt vakt leveres nøkkelen i resepsjonen.

Har du spørsmål, ta kontakt med kafeansvarlig.

Instruks for Cafe Le Swim
Info om vaktliste Cafe Le Swim
Prisliste for Cafe Le Swim
Skjema for kasseoppgjør
Slik ønsker vi at skapet skal se ut!