Velkommen til et nytt svømmeår i Vestbyen Svømming

Hei, da er sommerferien over for i år og med skolestart er det også oppstart av et nytt svømmeår i Vestbyen Svømming. Vi fortsetter med samme treningstider som i fjor og første trening er mandag 19. august i Husebybadet.

Alle møter på samme treningstider som i fjor med mindre dere har fått e-post om bytte av gruppe (da møter dere i ny gruppe):

Det vil bli avholdt gruppevise informasjonsmøter for alle gruppene (A-E) i løpet av uke 35 (invitasjon sendes i egen e-post). På møtene vil det bl.a. være litt generell info om klubben, samarbeid trenere og foreldre, terminliste og stevner, Cafe Le Swim og dugnader. Det blir selvfølgelig også mulig å stille spørsmål. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta på disse foreldremøtene.

I tillegg vil vi i år prøve å henge opp nyheter og informasjon på oppslagstavla i gangen utenfor garderobene.

Vi ønsker alle et riktig godt svømmeår i Vestbyen Svømming.

Hilsen Dagfinn Bell
For styret i Vestbyen IL Svømming