Velkommen til årsmøte i Vestbyen IL Svømming 14. mars 2018

Årsmøtet avholdes onsdag den 14. mars kl. 18.00 på Heimdal videregående skole, Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad

Sakspapirer

Årsmelding 2017

Regnskap med noter 2017

Budsjett 2018

Handlingsplan 2018

Revisorsberetning

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrett

  • Logg inn på MinIdrett: https://minidrett.nif.no/ og opprett profil
  • Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke
  • Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå)
  • Send forespørsel om å bli medlem i klubben!
  • Klubben fakturer så ut en medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere og instruktører er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming