[custom_headline type=”left, center, right” level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”true”]Treningskrav for svømmegruppene i Vestbyen: [/custom_headline] Svømmerne får tilbud om overgang til neste gruppe når de har nådd et godt nok nivå.
Spørsmål om trening med Vestbyen IL Svømming kan rettes til hovedtrener Darijan Milojkovic på mail: darijanmilojkovic@gmail.com eller på tlf: 913 08 096 eller styret på e-post: styret@vestbyentrondheim.no

E-gruppa:
Den første svømmegruppa etter fullførte svømmekurs
Treningskrav: Anbefaler å trene 2 av 2 svømmetreninger i uka
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) som er satt opp på terminlista. Det settes opp rekruttstevner som svømmerne kan delta på, se terminlista

D-gruppa:
Treningskrav: Anbefaler å trene 2 av 2 svømmetreninger i uka
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) som er satt opp på terminlista. Det anbefales å delta på minimum 2 konkurranser pr. år. Aktuelle stevner er satt opp på terminlista.

C-gruppene:
Treningskrav: 3 av 3 svømmetreninger i uka
C 1 trener tirsdag, torsdag og fredag (felles med C 2)
C 2 trener mandag, onsdag og fredag (felles med C 1)
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 4 konkurranser pr. år . Aktuelle stevner er satt opp på terminlista.
C-gruppene er sidestilt (på samme nivå) og svømmere kan få tilbud om overgang til B-gruppa når de har nådd et godt nok nivå

B-gruppa:
Treningskrav: Minimum 5-6 svømmetreninger i uka.
I tillegg kommer oppsatte landtreninger og treningssamlinger.
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 6 konkurranser pr. år . Aktuelle stevner er satt opp på terminlista.

A-gruppa:
Treningskrav: 6-8 svømmetreninger i uka. I tillegg kommer oppsatte landtreninger og treningssamlinger.
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 10 konkurranser pr. år . Aktuelle stevner er satt opp på terminlista.
Svømmere som går på idrettslinja har i tillegg 2 svømmetreninger lagt inn i timeplanen.

NB! Meldeplikt for fravær: 
Utøvere i A- og B-gruppene skal melde fravær til hovedtrener, da vi fører oppmøtestatistikk. Fravær meldes til darijanmilojkovic@gmail.com eller på tlf: 913 08 096

* Yngre utøvere i B-gruppene, som driver med annen idrett, innvilges en treningsøkt mindre i treningskrav. Dette skal avtales med hovedtrener.