Alle som skal delta på approberte svømmestevner må betale en startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, får  idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) og tilsendt bladet Norsk Svømming. Startlisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne. En  utøver som ikke har betalt startlisens kan bli nektet å stille til start i stevner.

Har ikke utøveren lisens så ta kontakt med lisensansvarlig i klubben på epost: styret@vestbyentrondheim.no

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Priser og informasjon om startlisens for svømming finner dere her under lisenser