Alle som skal delta på approberte svømmestevner må betale en startlisens og være medlem av svømmeklubben. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, får  idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) og tilsendt bladet Norsk Svømming. Startlisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne. En  utøver som ikke har betalt startlisens kan bli nektet å stille til start i stevner.

De som har hatt lisens tidligere skal ha lisensen tilgjengelig i MinIdrett for betaling fra slutten av desember. De som skal betale lisens for første gang må ta kontakt med lisensansvarlig i klubben (styret@vestbyentrondheim.no) for å få registret lisens på svømmeren. 

Lisensen skal betale til oppgitt konto med riktig KID for ditt barn. Lisensen hentes på minidrett.nif.no som beskrevet nedenfor:

  1. Gå inn på din side på minidrett.nif.no og velg svømmer (ditt barn)
  2. Velg lisenser
  3. Velg type lisens
  4. Last ned lisens
  5. Betal til oppgitt konto og KID

Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00. Det er ønskelig at alle skader under trening, stevner eller samlinger i regi av Vestbyen rapporteres til styret.

Priser og informasjon om startlisens for svømming finner dere her under lisenser