Regler og mål for svømmetreningen

Vi er så heldige å ha mange aktive medlemmer, og det er fullt opp av treningsglade utøvere i bassenget på treningene. Derfor er vi av sikkerhetshensyn nødt til å ha gode reglene for oppførsel i hallen – og for å sikre et godt og utviklende sosialt miljø for alle.

Regler i svømmehallen:

• Ta av skoene ved døra i garderoben, og dusj før trening
• Du kan gå i garderoben maks 15 minutter før trening
• Ingen svømmer går i vannet før trener kommer!
(Ta frem baneskillere, sett opp vendeflagg og start med tørroppvarming)
• Meld fra til trener at du er kommet. Ingen får forlate bassenget uten tillatelse
(gå på do før trening)
• Ingen stuping fra 5-meteren eller bassengkant
• Avslutt presis

Gjentatte brudd på ordensreglene kan medføre bortvisning fra svømmehallen.
Vi må være strenge på dette – ingen ønsker at det skal skje ulykker i bassenget – b
li med å skape trivsel!

Svømmerne

Svømmere i Vestbyen skal bidra til et godt miljø hvor alle opplever trygghet, trivsel, tilhørighet og gjensidig respekt. Alle utøvere forplikter seg til å følge treningsopplegget som klubben har satt for den aktuelle treningsgruppen. Som svømmer skal du få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver gjennom allsidig trening og deltakelse på konkurranser.

Våre svømmere skal:

• Inkludere alle
• Være et forbilde for andre
• Vise respekt for andre
• Møte presis og være godt forberedt på trening og konkurranse
• Være aktiv og positiv på trening
• Glede seg over hverandres prestasjoner, «gjøre hverandre gode»
• Være fokusert på egen utvikling
• Samarbeide med trenere og andre utøvere for å nå individuelle og felles mål
• Ved uenighet, snakk med den det gjelder og ikke om
• Vær en god ambassadør for klubben
• Det er nulltoleranse for mobbing

Vestbyen IL Svømming skal gi utøveren:

• Treningsopplegg som er motiverende og meningsfylt
• Tilrettelagte treninger slik at alle opplever mestring ut fra sine forutsetninger
• Individuelle utfordringer slik at utøveren opplever sportslig fremgang

Foreldre/foresatte

Vestbyen Svømming vil gjerne ha aktive foreldre og foresatte som er interessert i barnas aktivitet. Klubben er avhengig av at foreldre og foresatte bidrar til et godt miljø ved å delta i dugnadsarbeid i forbindelse med «Cafe le Swim», Vårmønstringen, Trondheimsmedleyen, klubbmesterskap, klubbens ministevner, eksterne stevner, treningsleirer og styrearbeid. Foreldre og foresatte oppfordres til å støtte opp om foreldremøter i regi av svømmeklubben og årsmøtet i april. Ved å oppmuntre alle utøvere er du med på å skape et positivt miljø der den enkelte opplever trivsel, trygghet, tilhørighet og gjensidig respekt.

Foreldre og foresatte skal:

• Respektere klubbens arbeid, mål og regler
• Ikke opptre som trener for ditt eget barn/ungdom
• Vis respekt for trenerens arbeid og treningsopplegg
• Anerkjenne treneren overfor ditt barn/ungdom
• Ikke forstyrr trenere eller utøvere under trening
• Motiver barn/ungdom til å være positive på trening og i konkurranser
• Lær barn/ungdom å takle både medgang og motgang
• Ved uenighet, snakk med den det gjelder og ikke om
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Vær en god ambassadør for klubben

Foreldre som har barn i svømmegrupper har tilgang til å sitte inne i hallen, langs veggen på langsiden under barnas trening. Det er ikke tillatt å forstyrre svømmere eller trenere under trening. Foreldre ønskes også velkommen til svømmehallen under alle stevner og ministevner som arrangeres av klubben, samt klubbmesterskap med lyssvømming i desember.

Ved eventuelle spørsmål om treningsopplegg og tider, kan trener kontaktes utenom fastsatt treningstid.
Kontaktinformasjon finner du på denne siden.