Lyst til å bli svømmetrener i Vestbyen?


Alle trenere i Vestbyen Svømmeklubb har minimum fullført trenerkurs i regi av Norges Svømmeforbund.

I tillegg er vi alle veldig engasjerte i svømming og er glade for å få lov til å jobbe med alle de flotte barna og ungdommene i Vestbyen Svømming.
Det er også et krav at alle instruktører og trenere skal gjennomføre årlig livredningsprøve. Sikkerhet er høyt prioritert.

Fra 1. januar 2013 gjelder nye rammer fra NSF, den nye Trenerløypa er utviklet i tråd med nye retningslinjene fra Norges Idrettsforbund.
Trenerløypa erstatter at den tidligere Trener 1-utdanning (kombinasjon av Begynnerinstruktør, Videregående instruktør og Ungdomstrener)

Trenerløypa består av 4 nivå, samt etterutdanninger.
• Hvert nivå inneholder en grunnutdanning, samt etterutdanningsmoduler.
• Grunnutdanningen inneholder et minimumsantall timer undervisning og praksis.
• Ved å gjennomføre Etterutdanningsmoduler, vil du opparbeide deg ekspertise på det nivået du er trener for.
• Det betyr at hvis du er trener for begynnerutøvere, så er det viktigere at du etterutdanner seg på Trener 1-nivå enn at du tar et Trener 2-kurs.

For mer informasjon om de ulike kursene, se beskrivelse fra Norges Svømmeforbund.

For mer informasjon om trenerkurs og jobbmuligheter i Vestbyen Svømming,
kontakt kursansvarlig Tine Marie Bekkavik Husnes

Tlf. 924 99 078
Eller send oss en e-post