Protokoll fra årsmøtet i Vestbyen IL Svømming

Årsmøtet i Vestbyen IL Svømming ble avholdt digitalt den 4. juni 2020. Protokoll fra møtet finner dere her:

Dessverre klarte vi ikke å velge et komplett styre på møtet slik at vi må kalle inn til ekstraordinært årsmøte over sommeren hvor det må velges ny nestleder samt komplettere styremedlemmer.

Vi ber om at kandidater til vervene spilles inn til leder av valgkomiteen på e-post.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte kommer i løpet av kort tid.