Nye treningstider våren 2021

Sammen med hovedtrener har styret kommet fram til at vi endrer treningstidene noe i vårsemesteret, samtidig som vi tilpasser gruppene til våre aktive svømmere.

OBS – det er ikke trening før tidligst 20. januar – endelig beskjed blir gitt så snart vi får nytt fra Trondheim kommune.

For vårsemesteret vil vi ha følgende grupper:

E-gruppa
Inngangen til svømmeklubben. Første tilbud etter kurs, med fokus på å videreutvikle svømmeteknikk samtidig som vi har det gøy i bassenget. To treninger i uka. I vår ser det ut som om E-gruppa blir ekstra stor og vi vil dele i 2 likeverdige grupper, hvor eneste forskjell er treningstid. Fordeling mellom gruppene blir gjort i løpet av den første uka.

D-gruppa
Ett steg opp fra E. Litt mer fokus på trening og utvikling, men fortsatt en del lek. To treninger i uka.

C-gruppa
Den første “treningsgruppa” vår, her blir det litt mer “alvor” med fokus på trening og utvikling. Tre treninger i uka, med en introduksjon til landtrening på fredager.

B-gruppa
For de som ønsker å “satse” på konkurransesvømming. Her økes treningsmengden og det forventes oppmøte på minst 4 treninger i uka. Nytt i år er at Darijan (hovedtrener) vil være mer involvert i treningene.

A-gruppa
Dette er “elitegruppa” vår, og forbeholdt klubbens beste svømmere. Her forventes det oppmøte på treningene og Darijan vil tilpasse individuelt opplegg for den enkelte utøver. Sammen med utøver settes det mål for utvikling.

Treningsgruppa
Denne gruppa het tidligere ungdomsgruppa, men ved å endre navn til treningsgruppe ønsker vi å synliggjøre at det er en gruppe for svømmere som har “vokst ut” av C-gruppa og som ikke nødvendigvis ønsker å satse, men heller ikke ønsker å “gi seg”. I treningsgruppa får svømmerne et opplegg med tilpassede treninger slik at de fortsetter å utvikle seg slik at de gjerne kan delta på lokale og regionale stevner.

Masters
Dette er et tilbud for de som har drevet med konkurransesvømming i sin ungdom og som i voksen alder ønsker å trene igjen. Det er satt av en bane til trening to ganger i uka, og det gis hjelp med å sette opp et program/opplegg for egenutvikling. Det vil ikke være trener til stede under selve treningen.

Alle svømmere fortsetter på det nivået de var på i høstsemesteret, med unntak av de som var på B-gruppa før jul, men som heller ønsker å prøve treningsgruppa i vår. Disse utøverne må varsle Darijan om hvor de ønsker å svømme.

Med det nye oppsettet håper vi å kunne gi et spissere tilbud til de som satser, samtidig som vi får til et treningsopplegg for de eldre svømmerne som ikke lenger har mulighet eller ønske om å trene 4-6 ganger i uka.