Vestbyen IL Svømming holder kurs i Husebybadet og Dalgård Skole.

Husebybadet kan også leies til bursdager/ arrangement
kontakt Trondheim Kommune

Svømmekurs – informasjon og påmelding
Svømmeskoleansvarlig, Tine
Telefon: 906 21 760
Betjent mandag, onsdag og fredag kl. 10:00-16:00
Eller Send oss en mail: kurs.vestbyensvomming@gmail.com 

Hovedtrener:
Darijan Milojkovic: darijan.vestbyensvomming@gmail.com
Telefon: 913 88 660
Betjent: Mandag , onsdag og fredag kl. 10:00-12:00

Kontakt oss:
Vestbyen IL Svømming
Postboks 9658 Saupstad
Saupstadringen 13
7478 Trondheim
Org. nr: 974 813 254

Styret kan kontaktes på styret@vestbyentrondheim.no

Vestbyen IL Svømming holder kurs i Husebybadet og Dalgård Skole.

Husebybadet kan også leies til bursdager/ arrangement – kontakt Trondheim Kommune

Svømmekurs – informasjon og påmelding
Svømmeskoleansvarlig, Tine Marie
Telefon: 906 21 760
Betjent mandag, onsdag og fredag kl. 10:00-16:00
Eller send oss en e-post

Kontakt oss:
Vestbyen IL Svømming
Postboks 9658 Saupstad
Saupstadringen 13
7478 Trondheim
Org. nr: 974 813 254
Eller send oss en e-post

Styret kan kontaktes på styret@vestbyentrondheim.no

Hovedtrener:
Darijan Milojkovic: darijan.vestbyensvomming@gmail.com
Telefon: 913 88 660
Betjent: Mandag – onsdag – fredag kl. 10:00-12:00