Medlemskap og priser –  treningsgrupper og kurs

Medlemskontingent
Alle som svømmer i Vestbyen IL Svømming må være medlem av klubben. Medlemskontingent er kr. 200 pr år. Innmelding til klubb kan skje via MinIdrett eller ved henvendelse til styret (styret@vestbyentrondheim.no). Barn som går på svømmekurs i regi av klubben får tilbud om å bli medlem i en svømmegruppe etter at siste svømmekurs er bestått.

Utmelding fra svømmegruppene skal skje skriftlig til styret (styret@vestbyentrondheim.nomed kopi til trener. Frist for utmelding er henholdsvis 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlem. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.  Utmelding skal skje skriftlig til styret eller direkte utmelding gjennom MinIdrett . Vestbyen IL Svømming fører elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister (Klubadmin). Får å ha stemmerett på årsmøtet så må man være fylt 15 år, vært medlem en måned og betalt medlemskontingent for inneværende år. Foreldre og foresatte oppfordres til å melde seg inn som medlem. Les mer om medlemskap – lovnorm for Vestbyen IL svømming

Treningskontingent
Priser for trening med en av våre svømmegrupper er oppgitt per semester, gjeldende fra 01.08.2022.

A-gruppa:           kr. 3975,- pr semester
B-gruppa:           kr. 3600,- pr. semester
C-gruppa:           kr. 3075,- pr. semester
D-gruppa:           kr. 2575,- pr. semester
E-gruppa:           kr. 2575,- pr. semester

Treningsgruppe : kr. 2500,- pr semester
Masters:               kr. 600,-    pr. semester

Svømmekurs for barn:
1 kurs = 10 ganger
Hval kr. 1450,- pr kurs
Skilpadde og Selunge – kr. 1500,- pr kurs
Sel, Sjøløve og Delfin – kr. 1700,- pr kurs

Svømmekurs for ungdom:
Begynner Ungdomkurs kr. 500,- pr. kurs (4 ganger)
Crawl og Rygg Ungdomkurs Kr. 1400,- pr. kurs (8 ganger)
Bryst kurs Ungdomkurs Kr. 1750,- pr. kurs (10)

Alle kursdeltakere må betale medlemskontingent på kr. 200 en gang pr år.

Pris for kurs Opptatert 19.08.2022

Stevner:
Påmelding til alle stevner og samlinger skjer på hjemmesiden vår, og betales ved påmelding med Vipps eller kort. Påmelding finnes her.
Eventuelle utgifter til felles overnatting, transport og mat kommer i tillegg.

For å delta på approberte stevner så må man ha betalt medlemskontingent til klubben og løst svømmelisens for inneværende år. Ta kontakt med styret (styret@vestbyentrondheim.no)  for å få registrert og betalt lisens.

Tips og informasjon om deltagelse på svømmestevner finner du her.