Prisoversikt – kurs og treningsgrupper

Priser for trening med en av våre svømmegrupper er oppgitt per semester, gjeldende fra 01.08.2019.

A-gruppa:           kr. 3900,- pr semester
B-gruppa:           kr. 3500,- pr. semester
C-gruppa:           kr. 3000,- pr. semester
D-gruppa:           kr. 2500,- pr. semester
E-gruppa:           kr. 2500,- pr. semester

Ungdomsgruppe : kr. 2000,- pr semester
Masters:               kr. 600,-    pr. semester

Alle som svømmer i Vestbyen IL Svømming må være medlem av klubben. Medlemskontingent er kr. 200 pr år. Utmelding fra svømmegruppene skal skje skriftlig til styret (styret@vestbyentrondheim.nomed kopi til trener. Frist for utmelding er henholdsvis 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Svømmekurs for barn:
1 kurs = 10 ganger
Hval, Skilpadde og Selunge (nybegynnerkurs)           kr. 1450,- pr kurs
Sel, Sjøløve, Delfin og Hai (videregående kurs)        kr. 1650,- pr kurs

Svømmekurs for ungdom:
Nybegynnerkurs  kr. 900,- pr. kurs (5 ganger)
Videregående kurs kr. 1750,- pr. kurs (10 ganger)

Alle kursdeltakere må betale medlemskontingent på kr. 200 en gang pr år.

Vanngym:
Per time                               kr.  100,-

Stevner:
Startkontingent varierer fra stevne til stevne. Ved påmelding blir starkontingent fakturert den enkelte deltaker.
Eventuelle utgifter til felles overnatting, transport og mat kommer i tillegg.

Påmelding til stevner skal sendes per e-post til pamelding@vestbyentrondheim.no
Husk å få med svømmerens navn, fødselsår, øvelser og navnet på stevnet.

For å delta på approberte stevner så må man ha løst svømmelisens for inneværende år. Ta kontakt med styret (styret@vestbyentrondheim.no)  for å få registrert og betalt lisens.

Tips og informasjon om deltagelse på svømmestevner finner du her.