Vil du bli svømmedommer?

For å kunne arrangere svømmestevner, er vi avhengige av svømmedommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler fra Norges Svømmeforbund.

Vestbyen har jevnlig behov for nye dommere for å arrangere våre svømmestevner på en forsvarlig måte.
Foreldre og andre som er knyttet til  klubben oppfordres derfor til å ta dommerkurs i regi av Norges Svømmeforbund. Klubben står for gratis kurs og oppfølging, og du får en unik mulighet til å delta i svømmeidretten og til å bli kjent med andre i klubben og miljøet. For å være dommer så må man være medlem i klubben. 

Vestbyen har både kretsdommere og forbundsdommere. Oversikt over krets- og forbundsdommere i Vestbyen ligger på Medley under fanen «annet, dommeroversikt” 

For å stimulere til rekruttering av dommere og deltakelse på stevner innen kretsen, samt Stjørdal så gir Vestbyen følgende godtgjørelse til sine dommere:

Kretsdommer – Vestbyen betaler kr. 300 pr. økt. Dette kan kreves i form av godtgjørelse og/eller reiseregning begrenset oppad til kr. 300 pr økt.

Forbundsdommer – Vestbyen betaler kr. 500 pr økt. Dette kan kreves i form av godtgjørelse og/eller reiseregning begrenset oppad til kr. 500 pr. økt.

Godtgjørelsen gjelder ikke for deltakelse på stevner i egen klubb. Godtgjørelsen forutsetter at dommere er medlemmer i klubben og har betalt medlemsavgift. Dommere kan selv bestemme om de ønsker å ta imot godtgjørelsen, eller la den tilfalle klubben. I de tilfeller hvor dommeransvarlig får til avtaler om godtgjørelse utenfor kretsen, kan dommerne skrive reiseregning til Vestbyen begrenset oppad til inntjent beløp. Godtgjørelse og deler av reiseregningen er skattepliktig.

Ønsker du å bli dommer?
Ta kontakt med styret@vestbyentrondheim.no

Les mer om de regler som gjelder for svømmedommerer på sidene til Norges Svømmeforbund.