Årsmøte for Vestbyen IL svømming – 28.03.2019

Årsmøtet for Vestbyen IL Svømming avholdes torsdag den 28. mars 2019 kl. 18.00 på Heimdal ungdomsskole (gamle Heimdal videregående skole). Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad.

Sakliste med alle saksdokumenter finner dere her:
Saksliste til årsmøtet i Vestbyen IL Svømming den 28.03.2019
– Årsmelding for Vestbyen IL Svømming 2018
– Signert regnskap med noter Vestbyen IL Svømming 2018
– Budsjett for Vestbyen IL Svømming 2019
Revisors beretning
– Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2019

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, og ha betalt medlemskontingenten for 2019. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://vestbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2016/09/Ny-lovnorm-for-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-2016.pdf

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrettI

Innmelding i klubben: Logg inn på MinIdrett: https://minidrett.nif.no/ og opprett profil.
– Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke.
– Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå; “Vestbyen IL Svømming”)
– Send forespørsel om å bli medlem i klubben
– Klubben fakturer så ut medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere, instruktører og æresmedlemmer er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming