Årsmøte i Vestbyen IL Svømming den 26. mars 2020

Styret kaller herved inn til årsmøte i Vestbyen IL Svømming. Årsmøtet avholdes torsdag den 26. mars 2020 kl. 18.00 på Tiller videregående skole (gamle Heimdal videregående skole), Adresse: Blisterhaugvegen 9, 7078 Saupstad.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. februar 2020 på følgende e-postadresse: styret@vestbyentrondheim.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og legges ut på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten for 2020 på kr. 200,-. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8: https://vestbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2020/01/Ny-lovnorm-for-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-vedtatt-av-styret-15.12.2019.pdf.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrett.

Innmelding i klubben:
Logg inn på MinIdrett: https://minidrett.nif.no/ og opprett profil.

  • Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke
  • Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå; “Vestbyen IL Svømming”)
  • Send forespørsel om å bli medlem i klubben!
  • Klubben fakturer så ut medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere, instruktører og æresmedlemmer er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.

Er det noen som får problemer med å melde seg inn så ta kontakt med styret på e-post: styret@vestbyentrondheim.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming