Innkalling til årsmøte i Vestbyen IL Svømming den 14. mars 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestbyen IL Svømming.

Årsmøtet avholdes onsdag den 14. mars kl. 18.00 på Heimdal videregående skole, Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. februar 2017 på følgende mailadresse: styret@vestbyentrondheim.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke førårsmøtet og legges ut på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrett

  • Logg inn på MinIdrett: https://minidrett.nif.no/ og opprett profil
  • Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke
  • Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå)
  • Send forespørsel om å bli medlem i klubben!
  • Klubben fakturer så ut en medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere og instruktører er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming