Har du lyst til å bli svømmedommer?

Vestbyen svømming er avhengig av å ha egne dommer for å kunne utføre egne stevner. Det er dommerne som sørger for at stevnet gjennomføres på en god måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Vi har behov for flere svømmedommere tilknyttet klubben, og oppfordrer foresatte og utøvere over 14 år til å melde seg som dommere.

Når du allikevel er i hallen og ser på stevne, hvorfor ikke gjøre det fra bassengkanten som dommer? Som kretsdommer blir du tilknyttet Vestbyens liste over dommere og kan dømme Vestbyens egne stevner. Vi arrangerer Trondheimsmedleyen og Vårmønstringen i Husebybadet. Man kan også delta på andre stevner rundt i svømmekretsen.

Du vil da bli med i et drevent dommerteam og får et godt innblikk av hva sporten går ut på. Det er ikke nødvendig med noe forkunnskap om svømming for å bli dommer. Vestbyen anbefaler kurset for foresatte og utøvere i klubben som er over 14 år. Dette er en fin måte å bli kjent med deres barns fritidsaktivitet på og du får engasjere deg i sporten og klubben. Du vil også kunne ta på deg betalte dommeroppdrag for andre klubber (NB: Vestbyen betaler ikke egne dommere på egne stevner). Om du er foresatt, tidligere svømmer, aktiv svømmemosjonist eller har et hjerte for sporten – kan du bli kretsdommer!

Det arrangeres jevnlig dommerkurs (6 timer). For å bli godkjent kretsdommer trenger du deretter å delta på fire stevneøkter (typisk en halv dag) som dommersapirant. Vestbyen Svømming dekker kursavgiften, slik at kurset er gratis.

Dersom du kunne tenke deg å bli svømmedommer, eller hvis du har spørsmål, ta kontakt med styret@vestbyentrondheim.no

Du kan lese mer om å være svømmedommer her.