Bli med på juledugnad!

Vi skal ha en juledugnad i klubben og skal selge juleposer med det man  trenger av gavepapir, lapper og poser til jula. Vi ønsker at hver familie skal selge 4 juleposer. Utsalgspris er 250 kroner for hver julepose. Dette vil gi klubben en fin inntekt.

Sett inn 1000 kroner på kontonr. 4202 05 09818 innen torsdag 26.11 og merk innbetalingen med barnets navn.
Posene vil bli utlevert på onsdag og torsdag i forbindelse med treningene.
Dersom dere vil se mer om produktet kan dere gå inn på denne linken:

http://www.lisensfabrikken.no/index.php/julepakken

Vi håper at alle dere som har barn i klubben kan delta på denne juledugnaden.
Trenere, instruktører og masters også velkommen til å selge juleposer.

Hilsen styret