Årsmøte 29. april kl. 18:00

Årsmøtet for Vestbyen IL Svømming avholdes onsdag 29. april kl. 18.00 på Vestbyen ILs klubbhus.

Adresse: Rådmann Hammers vei 11, 7020 Trondheim.

Saker til årsmøtet må sendes til styret@vestbyentrondheim.no innen 8. april 2015.

Husk å betale medlemskontingenten til Vestbyen IL Svømming slik at du har stemmerett på årsmøtet.

Vi håper mange har mulighet til å komme.

Hilsen styret i Vestbyen IL Svømming