Årsmøteprotokoll

Da er protokoll fra årsmøtet lagt ut

du finner den her.
Protokoller