Årsmøte i Vestbyen IL svømming 22.03.2017

Årsmøtet for Vestbyen IL Svømming avholdes onsdag den 22. mars kl. 18.00 på Heimdal videregående skole, Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrett. Dette gjelder også de som har vært medlem i 2016.

Signert årsmelding Vestbyen IL Svømming 2016

Signert regnskap med noter Vestbyen IL Svømming 2016

Årsmøtepapirer for Vestbyen IL Svømming 2017

Handlingsplan Vestbyen IL Svømming 2017

Revisors beretning