Årsmøte i Vestbyen IL Svømming er UTSATT til torsdag 22. april 2021 kl 18.00

Årsmøtet vil foregå digitalt og påmelding sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og legges ut på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten for 2021 på kr. 200,-. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8: https://vestbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2020/01/Ny-lovnorm-for-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-vedtatt-av-styret-15.12.2019.pdf.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrett.

Innmelding i klubben:

Logg inn på MinIdrett: https://minidrett.nif.no/ og opprett profil

  • Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke
  • Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå; “Vestbyen IL Svømming”)
  • Send forespørsel om å bli medlem i klubben!
  • Klubben fakturer så ut medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere, instruktører og æresmedlemmer er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.Er det noen som får problemer med å melde seg inn så ta kontakt med styret på e-post: styret@vestbyentrondheim.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming