Årsmøte i Vestbyen IL Svømming den 4. juni 2020

Årsmøtet som skulle vært avholdt 26.03.2020 ble dessverre utsatt pga. koronasituasjonen.

Styret kaller med dette inn til digitalt årsmøte i Vestbyen IL Svømming som går av stabelen torsdag 4. juni 2020 kl 19-21.
Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på ved å sende e-post til:

   styret@vestbyentrondheim.no

innen utgangen av tirsdag 2. juni 2020. E-post med påloggingsinformasjon til digitalt årsmøte sendes så ut på e-post til alle påmeldte senest 12 timer før årsmøtet.

Saksliste og sakspapirer fra oppsatt årsmøte 26.03.2020 gjelder fortsatt, og disse finner dere her:

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, og ha betalt medlemskontingenten for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Alle foreldre og foresatte som ønsker å være medlem må melde seg inn i klubben via MinIdrettI

Innmelding i klubben: Logg inn på MinIdrett og opprett profil.
– Legg inn alle telefonnummer og mailadresser dere ønsker at klubben skal bruke.
– Gå inn på fanene «Medlemskap» Finn riktig klubb og registrer tilhørighet til Vestbyen IL Svømming (NB! Sett kryss kun på øverste nivå; “Vestbyen IL Svømming”)
– Send forespørsel om å bli medlem i klubben
– Klubben fakturer så ut medlemskontingent på kr. 200,- som må være betalt før årsmøtet.

Svømmere, trenere, instruktører og æresmedlemmer er allerede registrert som medlemmer i Vestbyen IL Svømming.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret i Vestbyen IL Svømming