Årsmøte i Vestbyen IL Svømming 16. mars 2016

Innkalling til årsmøte i Vestbyen IL Svømming. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestbyen IL Svømming.

Årsmøtet avholdes onsdag den 16. mars 2016 kl. 18.00 på Heimdal videregående skole, Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar på følgende mailadresse:
styret@vestbyentrondheim.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, via StyreWeb og klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Faktura for betaling av medlemskontingent sendes ut i løpet av kort tid. Husk å betale medlemskontingenten til Vestbyen IL Svømming slik at du har stemmerett på årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i Vestbyen IL Svømming