Årsmøte i Vestbyen IL Svømming 16. mars 2016

Årsmøtet avholdes onsdag den 16. mars 2016 kl. 18.00 på Heimdal videregående skole. Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad. Linker for sakspapir og vedlegg følger under. Ny lovnorm og virksomhetsplan med handlingsplan for Vestbyen IL Svømming skal også godkjennes på årsmøtet. Revisors beretning legges ut så snart den er ferdig.

Sakspapirer med regnskap – Årsmøtet i Vestbyen IL Svømming 2016

Revisjonsberetning for regnskap 2015

Ny lovnorm for Vestbyen IL Svømming 16.03.2016

Signert årsmelding 2015 Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan med handlingsplan_Vestbyen IL Svømming 2016-2020

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vi mangler fortsatt noen personer til å sitte i økonomikomiteen og stevne- og utstyrskomiteen. Er du interessert, så meld din interesse til styret.

Det blir en enkel bevertning.

Velkommen!

Hilsen styret