Utviklingstrapp, opprykk og hospitering

Høsten 2015 fikk Darijan Milojković (trener og ungdomsutvikler) i oppdrag fra styret å lage en utviklingstrapp for Vestbyen IL svømming.

Utviklingstrappen skal være et redskap til å skape en langsiktig utvikling av klubben, med målrettede svømmetreninger for alle gruppene, fra det laveste nivået (E) til det høyeste nivået (A).

Utviklingstrappene er diskutert med trenerteamet og lagt frem for styret. Utviklingstrappen er implementert i treningene fra januar 2016, og trenerne jobber nå målbevisst slik at utøverne skal få en ønsket utvikling og nå de målene som er satt.

Utviklingstrappen er sendt ut på mail til alle medlemmer. Har du ikke mottatt den, send en mail til paul@avisa-na.no . I samråd med Darijan har vi besluttet at Vestbyens detaljerte utviklingsplan ikke legges ut på nett

Opprykk/hospitering:

Alle opprykk fra en gruppe til en annen blir grundig diskutert og vurdert av trenerteamet. Det blir i fellesskap besluttet om svømmere skal rykke opp til en annen gruppe eller hospitere. Ved hospitering blir det også angitt hvor mange dager og tidspunkt en svømmer kan hospitere i en annen gruppe. Alle opprykk og hospiteringer blir sendt ut skriftlig til foreldre/foresatte. Svømmeren møter så kun på de tidspunktene og den perioden som trenerne har besluttet.

Vi har imidlertid oversatt de tankene som Darijan har rundt denne planen, se «Kommentar fra Darjan» under. Intensjonen med en “Multi-Year Age-Group Development Model” (utviklingstrapp) er at dette er en veiledning for trenere for å kunne ta riktige beslutninger i forhold til treningene i de ulike gruppene og ta riktige beslutninger for den enkelte svømmer. I tillegg så kan den brukes som en veileder til svømmere og forelde slik at de bedre skal forstå de valg og beslutninger som gjøres av trenerne.

Hilsen styret

Kommentar fra Darijan

Før puberteten er det overordnede målet at treningen skal være lystbetont og at svømmerne får en glede og begeistring for den sporten de driver med. Det skal legges stor vekt på å lære barna riktig teknikk, samt at de skal utvikle en allround dyktighet og beherske alle de fire svømmeartene (crawl, bryst, rygg og butterfly). Treningsprogrammet skal være godt gjennomtenkt og ha som mål å inkludere både utvikling av ferdigheter og utholdenhet (kondisjon).

Spørsmål angående mengden og intensiteten på treningene, hvilke type og antall konkurranser en svømmer skal ha i løpet av barndommen er komplekse, og variere gjerne fra svømmer til svømmer. Trenerne våre er derfor de beste til å vurdere og svare på disse spørsmålene, på bakgrunn av sin utdannelse og lange erfaring som trenere. Vær oppmerksom at både for mye og for lite trening og konkurranser kan medføre at utøveren ikke når sitt fulle potensiale eller oppnår sine mål.

Utviklingen til en svømmer i aldersbestemte grupper kan deles inn i fire grunnleggende perioder basert på en rekke viktige avveininger.  Dette kan være biologisk modenhet, utvikling av ferdigheter, emosjonell og sosial modenhet osv.). Treningsprogrammet i hver av disse fire periodene tilrettelegges for å oppnå mål i henhold til hver enkelt svømmers utvikling. Organisering i treningsgrupper og bruk av treningsmetoder i hver av gruppene reflekterer også denne individuelle tilretteleggingen.  Det er også viktig at hver enkelt svømmers utvikling følges opp og at treningsprogrammet justeres i henhold til individuell utvikling. Svømmerne deles derfor inn i grupper ikke basert på alder, men etter hvilken gruppe som vil gi den mest passende treningsform for hver enkelt svømmers individuelle behov.

Vær oppmerksom på at alt som gjøres i forbindelse med treningene gjøres for å få frem gode fremtidige Vestbyen-svømmere. Alle barna blir plassert i den svømmegruppen som trenerne vurderer er best i forhold til svømmeutviklingen og ferdighetene deres. Vi må ikke glemme at utviklingen til den enkelte svømmer er veldig individuelt. To svømmere kan komme akkurat like langt selv om den ene utvikler seg raskt mens ande bruker mer litt mer tid. Det er derfor viktig å være tålmodig og følge nøye med utviklingen til hvert enkelt barn, slik at de svømmer i den gruppen som fremmer utviklingen deres på best mulig måte. Trenerne med sin faglige bakgrunn og erfaring er de beste til å vurdere dette.

Aldersbestemt konkurransesvømming bør bli sett på som et middel til å nå et mål (dvs. langsiktig deltakelse i idretten) og ikke som et mål i seg selv. Den enkelte utøver må gis stor oppmerksomhet i forhold til behov, motivasjon og andre forhold som kan påvirke den sportslige utviklingen.

Vi trenger gode seniorsvømmere. Klubben sitt mål er derfor ikke bare å skape gode svømmere på de ulike aldersgruppene, men at svømmerne skal beholde motivasjon og glede i svømmingen over en lang periode.

Det overordnede målet for klubben er at vi med målrettet trening på sikt skal kunne produsere mange seniorsvømmere som skal konkurrere med suksess på et nasjonalt nivå.

Hilsen Darijan