Styret i Vestbyen Svømming

Styret administrerer all vår aktivitet og har som formål å bidra til både god organisasjon, trivsel, kvalitet og utvikling i klubben.
Trenerne og svømmerne har egen representant i styret.
Styret kan kontaktes på styret@vestbyentrondheim.no

Vi har i dag rundt 650 aktive medlemmer, ca 80 av dem er aktive i treningsgruppene A, B, C, D og E. De resterende deltar på svømmekurs i regi av klubben.

Våre dyktige trenere sørger for godt nivå i alle gruppene.
En oversikt over trenere finner du her

Vi satser også aktivt på å utdanne dommere og har en stor dommerstall som er til hjelp ved alle stevner i regi av Vestbyen. Dommerne lånes også ut til andre stevner i svømmekretsen. Klubben har jevnlig behov for nye dommere for å kunne arrangere stevner på en forsvarlig måte. Les mer om Svømmeforeldre som dommere her.
Ønsker du å bli dommer ta kontakt med styret@vestbyentrondheim.no

Styret i Vestbyen IL Svømming 2018/ 2019

Verv Navn E-post Telefon
Svømmeskole Tine Marie Bekkavik Husnes Send e-post 924 99 078
Styreleder Dagfinn Bell Send e-post 418 09 945
Nestleder Heidi Myklebost Send e-post 930 28 204
Styremedlem Berit Grundstad Send e-post 452 76 213
Styremedlem Herborg Haugen Send e-post 951 45 850
Styremeldem Robert Jensen Send e-post 481 15 989
Styremeldem Øystein Handberg Send e-post 992 17 200
Varamedlem Atle Helland Send e-post 947 91 607